MEDIA CLUB FOR EDUCATION AND HEALTH CARE OF THE VIETNAM COMMUNITY

Chiều mai Quốc hội họp bất thường về nhân sự

Thường vụ Quốc hội quyết định triệu tập kỳ họp bất thường lần thứ ba Quốc hội khóa 15 vào chiều 18/1 để xem xét về công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.

Dự kiến kỳ họp bất thường lần này diễn ra trong một buổi chiều, tại Nhà Quốc hội, Hà Nội. Các trưởng đoàn sẽ họp trước khi đại biểu họp toàn thể ở hội trường Diên Hồng, từ 14h30.

Theo luật Tổ chức Quốc hội, Quốc hội họp thường lệ mỗi năm hai kỳ. Trường hợp Chủ tịch nước, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Thủ tướng hoặc ít nhất một phần ba tổng số đại biểu yêu cầu thì Quốc hội họp bất thường.

Quốc hội khóa 15 đã tổ chức kỳ họp bất thường lần thứ nhất vào đầu năm 2022 để xem xét, quyết định bốn vấn đề quan trọng. Kỳ họp bất thường lần hai bế mạc 8 ngày trước đã xem xét, quyết định 5 vấn đề, trong đó có phê chuẩn miễn nhiệm hai Phó thủ tướng Phạm Bình Minh, Vũ Đức Đam và phê chuẩn bổ nhiệm hai người thay thế là ông Trần Hồng HàTrần Lưu Quang.

Khai mạc kỳ họp bất thường lần 2 Quốc hội khóa 15, ngày 5/1. Ảnh: Media Quốc hội

Khai mạc kỳ họp bất thường lần 2 Quốc hội khóa 15, ngày 5/1. Ảnh: Media Quốc hội

Tại cuộc họp bất thường chiều 17/1, Ban Chấp hành Trung ương đồng ý ông Nguyễn Xuân Phúc thôi Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng, an ninh nhiệm kỳ 2021-2026, theo nguyện vọng cá nhân.

Theo Hiến pháp 2013, Chủ tịch nước đứng đầu Nhà nước, thay mặt đất nước về đối nội và đối ngoại. Chủ tịch nước do Quốc hội bầu trong số đại biểu Quốc hội, do đó Quốc hội sẽ tiến hành quy trình miễn nhiệm Chủ tịch nước với ông Nguyễn Xuân Phúc.

Trung ương đánh giá ông Nguyễn Xuân Phúc là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước, sinh ra trong gia đình giàu truyền thống cách mạng, được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở và được Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị các khóa tín nhiệm phân công giữ nhiều chức vụ lãnh đạo quan trọng của Đảng và Nhà nước.

Trên cương vị Thủ tướng nhiệm kỳ 2016-2021, ông đã có nhiều nỗ lực trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống dịch Covid-19 đạt kết quả quan trọng. Tuy nhiên, ông chịu trách nhiệm chính trị của người đứng đầu khi để nhiều cán bộ, trong đó có hai Phó thủ tướng, ba bộ trưởng có vi phạm, khuyết điểm, gây hậu quả rất nghiêm trọng. Hai Phó thủ tướng đã xin thôi giữ các chức vụ, hai bộ trưởng và nhiều cán bộ bị xử lý hình sự.

"Nhận thức rõ trách nhiệm trước Đảng và nhân dân, ông Phúc đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ được phân công, nghỉ công tác và nghỉ hưu", thông cáo phát sau cuộc họp nêu.

Nguồn : https://vnexpress.net/chieu-mai-quoc-hoi-hop-bat-thuong-ve-nhan-su-4561276.html

Quảng cáo 1 Quảng cáo 3 Quảng cáo 4
0

Giỏ hàng

0 sp - Liên hệ