MEDIA CLUB FOR EDUCATION AND HEALTH CARE OF THE VIETNAM COMMUNITY

Giới thiệu Trung tâm Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Hà Nội

Trung tâm Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Hà Nội (The Center of Community Healthcare Education in Hanoi – HANCHE) là tổ chức trực thuộc Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam. Được thành lập theo quyết định số 20/TWH ngày 02/04/2014 của Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam, do ông Vũ Oanh - Lão thành Cách mạng, Nguyên ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Trung ương Hội Khóa I (Nhiệm kỳ 2008 - 2016) ký ban hành. Trung tâm HANCHE tổ chức và hoạt động theo Điều lệ được Trung ương Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam phê duyệt và theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ số A-1275 ngày 19/3/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Tập thể lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe Cộng đồng Hà Nội chụp ảnh với lãnh đạo Trung ương Hội. Ảnh: Ngọc Lan
Tập thể lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Trung tâm Giáo dục chăm sóc Sức khỏe Cộng đồng Hà Nội chụp ảnh với lãnh đạo Trung ương Hội. Ảnh: Ngọc Lang

Chức năng, nhiệm vụ chủ yếu của Trung tâm là tập hợp các tổ chức, cá nhân, đội ngũ cán bộ có năng lực, kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng, đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, triển khai các dịch vụ, sản phẩm phục vụ công tác giáo dục chăm sóc khỏe cho cộng đồng, góp phần cùng Trung ương Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng, ngành y tế, giáo dục thực hiện thành công nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân mà Đảng và Nhà nước đã đề ra...

Các lĩnh vực hoạt động của Trung tâm, bao gồm:

  • Thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ; tư vấn; tổ chức hội thảo khoa học; sự kiện; biên soạn tài liệu; đào tạo và nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, khám chữa bệnh bằng đông, tây y; trồng, chế biến dược liệu; sản xuất thực phẩm chức năng, sản phẩm bảo vệ sức khỏe.
  • Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực giáo dục chăm sóc sức khỏe, chính sách y tế, các vấn đề liên quan đến sức khỏe cộng đồng.
  • Tư vấn và thực hiện các dự án trong các lĩnh vực liên quan đến các vấn đề về chăm sóc sức khỏe cộng đồng.
  • Nâng cao năng lực cộng đồng về bảo vệ sức khỏe và các chính sách về chăm sóc sức khỏe cộng đồng.
  • Xây dựng các cơ sở chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh, bệnh viện đa khoa quốc tế, mở trường hoặc cơ sở giáo dục đào tạo và chuyển giao công nghệ về y tế và chăm sóc sức khỏe cộng đồng.
  • Hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế đối với các lĩnh vực liên quan đến sức khỏe cộng đồng, giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng.
  • Thành lập, quản lý và giải thể các đơn vị trực thuộc Trung tâm như:  Chi nhánh, các Trung tâm giáo dục chăm sóc sức khỏe tại cơ sở, cơ sở khám chữa bệnh và đào tạo, văn phòng đại diện tại các địa phương, các Ban quản lý dự án,….
    (Đối với những lĩnh vực hoạt động có điều kiện theo quy định của pháp luật, trước khi thực hiện phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền).

Trung tâm Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Hà Nội là đơn vị có tư cách pháp nhân, hạch toán độc lập, có con dấu và tài khoản riêng bằng tiền Việt Nam và ngoại tệ, tự chịu trách nhiệm về tài chính và các hoạt động trước pháp luật.

Mọi thông tin xin liên hệ:

0986.199.119

Quảng cáo 1 Quảng cáo 3 Quảng cáo 4
0

Giỏ hàng

0 sp - Liên hệ