MEDIA CLUB FOR EDUCATION AND HEALTH CARE OF THE VIETNAM COMMUNITY

Trao Quyết định bổ nhiệm Hội đồng Quản lý CLB Đại sứ Sức khỏe cộng đồng

Sáng ngày 19/7, tại trụ sở Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng (GDCSSKCĐ) Việt Nam, dưới sự chủ trì của ông Vũ Việt Anh - Phó Chủ tịch Trung ương Hội đã tổ chức Hội nghị kiện toàn về chức năng, nhiệm vụ; trao đổi xung quanh dự thảo Quy chế hoạt động CLB Đại sứ sức khỏe cộng đồng và dự thảo Quy chế Đại sứ sức khỏe cộng đồng.

Tham dự có sự hiện diện của ông Nguyễn Hồng Quân - Chủ tịch Hội GDCSSKCĐ Việt Nam; Ông Tạ Quang Vinh - Tổng Thư ký Hội và Văn phòng Trung ương Hội.

Kiện toàn tổ chức CLB Đại sứ Sức khỏe cộng đồng (CLB Đại sứ SKCĐ) là kết quả bước triển khai tích cực theo chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch Hội Nguyễn Hồng Quân trong thời gian qua. Với bộ máy Hội đồng quản lý mới và Ban điều hành mới, cùng với đó là nội dung, phương thức hoạt động mới, “CLB Đại sứ SKCĐ” mang nội hàm chính xác hơn, thiết thực hơn, phù hợp với mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của Hội, thay vì CLB Công dân toàn cầu trước đây (Wecho).

z4531201496314_feddfcf21eaeaea106a00e78e943a94e

Chủ tịch Trung ương Hội GDCSSKCĐ Việt Nam Nguyễn Hồng Quân trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Hội đồng quản lý CLB Đại sứ Sức khỏe cộng đồng

Tiếp đó, Chủ tịch Nguyễn Hồng Quân đã trao Quyết định số 114/2023/QĐ-TWH, ngày 13 tháng 7 năm 2023 về kiện toàn nhân sự CLB Đại sứ SKCĐ đơn vị trực thuộc Trung ương Hội GDCSSKCĐ Việt Nam, kèm theo danh sách Hội đồng quản lý (HĐQL) gồm các ông, bà sau: Ông Vũ Việt Anh - Phó Chủ tịch Trung ương Hội kiêm Chủ tịch HĐQL và 6 Phó Chủ tịch HĐQL gồm ông Từ Ngọc Lang, bà Nguyễn Thị Thu Hương, bà Chế Mai Phương, bà Trần Thị Hằng, bà Nguyễn Thị Quỳnh, bà Phi Thanh Vân.

Thay mặt HĐQL CLB Đại sứ SKCĐ, ông Vũ Việt Anh - Phó Chủ tich Trung ương Hội kiêm Chủ tịch HĐQL CLB xin cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo công tác kiện toàn nhân sự CLB Đại sứ SKCĐ của lãnh đạo Trung ương Hội, đặc biệt là sự chỉ đạo quyết liệt của Chủ tịch Hội Nguyễn Hồng Quân trong thời gian vừa qua. Cảm ơn Văn phòng và các Ban của Trung ương Hội đã hỗ trợ việc tìm kiếm nhân sự, tham mưu cho Chủ tịch Hội ban hành quyết định.

Thay mặt các thành viên trong HĐQL CLB, ông Vũ Việt Anh xin hứa HĐQL sẽ khẩn trương tiến hành phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQL; Giới thiệu nhân sự Ban Điều hành để Trung ương Hội quyết định bổ nhiệm; khẩn trương hoàn thiện các quy chế, quy định hoạt động cho CLB và triển khai các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được Trung ương Hội phân công. Tập thể HĐQL CLB sẽ đồng tâm hiệp lực để xây dựng CLB Đại sứ SKCĐ trở thành một đơn vị mạnh của Hội.

Quảng cáo 1 Quảng cáo 3 Quảng cáo 4
0

Giỏ hàng

0 sp - Liên hệ